Til hovedside
Velg: Fylkeskommunen
Fylkesmannen
 
Med 500.000 treff siste år, kan Nordlandsportalen være din riktige reklameplass på Internett.
Ønsker du å reklamere for din bedrift, ditt produkt, din forening eller noe annet, ta kontakt med vår webansvarlige i dag.
Alarm-telefoner
Nyttige telefoner

Nyttige adresser
Media
Bil, båt, fly, tog
Været
Innvandrer/flyktning
Utflytterlag
Søk
Web-kamera
Sport
Barn
Ungdom
Over 60


Tips oss om linker og innhold!


Nordlands-
portalen ses best i Internet Explorer 5 el. høyere.

Forretnings-idé
Prisliste

SIST OPPDATERT
21.08.2013

NORDLANDSPORTALEN gir Nordlands kommuner, bedrifter, organisasjoner og lag av alle slag, offentlige og private, kulturelle, kommersielle og ideelle, muligheten til å presentere seg og sitt produkt eller virksomhet gjennom en felles portal mot Internett for en helhetlig presentasjon av all virksomhet og alle tilbud i fylket. Mer...

TorghattenReisemål / turistinformasjon i Nordland
Destinasjon Narvik
Destinasjon Helgeland
Destinasjon Lofoten
Bodø Turistinformasjon
Polarsirkelen Reiseliv
Helgelandskysten Reiseliv
Ballangen Turistinformasjon
Hamsuns Rike
                                                                                 Meld inn flere...

Polarsirkelsentret

De 50 største i 2007.                           Alle...
Nordlands mest besøkte turistattraksjon, Polarsirkelsenteret, kommer på en 18. plass på landsbasis. 
Lofotr, viking-museet på Borg, kommer på en 44. plass.
Polarsirkelen

Innovasjon Norge har håndplukket 15 særegne reisemål som jobber mot bedriftsmarkedet.
Disse presenteres som Håndplukket 2009/2010, og baserer seg på et samarbeid mellom Landbruket og Innovasjon Norge.
Nordland er representert i det eksklusive selskap med Klokkergården Gjestgiveri i Rødøy kommune.

rødøyløva

23 nasjonalparkkommuner utpekt.
23 norske kommuner fikk i dag status som nasjonalparkkommuner. I tillegg kan fem tettsteder smykke seg med tittelen nasjonalparklandsby. Ordningen er blant annet etablert for å styrke verdiskapningen i lokalsamfunn med nasjonalparker rett utenfor stuedøra.
I Nordland gjelder dette Saltdal og Rana.     Les mer...

Mattilsynet har bestemt at de særlige restriksjonene som ble innført 3. februar 2007 på hold av fjørfe i fangenskap sør for Nordland fylke oppheves fra 16. april 2007.

Mattilsynets spesialsider om fugleinfluensa og svineinfluensa.


Statens vegvesen har fattet vedtak om hvilke strekninger som skal utvikles til Nasjonale turistveger.Turistvegene skal bli turistattraksjoner med høy kvalitet som skal vekke internasjonal interesse og friste de vegfarende rundreiseturistene til å bruke Norge som sitt feriemål. Les mer....

Helgeland kan bli et mekka for de mat- og smaksglade turistene. I hvert fall om reiselivsbransje og matprodusenter får det som de vil.          Les mer..
-Men tyskerne lar seg ikke
lokke av norsk matkultur.
                              Les mer...
-Smaken av Norge.   mer...
Kongekrabbe Flere vil ha mat som er lokalt produsert.
– Våre undersøkelser viser klart at norske forbrukere vil ha lokalt produsert mat, og den må inn i ......       Les mer...
Markedet skriker etter norsk nisjemat.             Les mer...
Mattilsynet tar stikkprøver for å
avdekke innhold av PAH.  mer..


Game over for spekkhogger-safari.
–Den tid er definitivt forbi da spekkhuggerne overvintret i store flokker i denne regionen.. Mer...

Mer...

Ferietips:
NAV informerer om
-Regler for helse og sykdom i utlandet.
-Europeisk helsetrygdkort dokumenterer rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling ved midlertidig opphold i et annet EØS-land eller Sveits.
-Trenger du visum? Her finner du adresser til ambassadene.
-Folkehelsas oppdaterte nyheter om SARS og fugleinfluensa.
-Utenriksdeptets landsider med fakta, info og reiseråd.
-EU har svartelistet disse flyselskapene
- Nye regler for å reise til USA.


Vernetiltak for norsk kysttorsk.
Les også
Departementets fakta-ark 2005

Millionsatsning på sel-prosjekt i regi av EU, SND og Nordland fylkes-kommune.    Mer...
Her finner du mer om den kulturelle skolesekken i Nordland.


Naturmetoden.
4 metoder for en
naturlig søvn, uten medikamenter.
Mer...

Blir syke på reise.
Med enkle forholdsregler kan du unngå å bli syk på reise.
Mer...

Helårig petroleumsaktivitet i nordområdene - Tildelinger i 19. konsesjonsrunde.
-Hovedfokuset for 19. konsesjonsrunde har vært Barentshavet... -Også de tildelte områdene i Norskehavet er svært interessante, og vil kunne gi viktige bidrag til fortsatt utforsking av denne petroleumsprovinsen, sier statsråden.


TERMINLISTER 2010, Nordland.

Klikk venstre logo for turrenn, og høyre logo for turmarsjer.Mørketidsbilder.
Se de fantastiske bildene fra NRK Nordlands mørketidskonkurranse.
Vinnerbildet t.v. er tatt av Per Steinar Tangen fra Bøstad.Videregående skole i Frankrike
Det er ikke så mange som vet at det går an for norske elever å gå tre år på videregående skole i Frankrike og ta eksamen på lik linje med den man får i Norge.
Hele saken


Studier, yrkesutdanning og arbeid i EU-landene.
Studier, yrkesutbildning och arbete i andra länder bidrar i hög grad till förståelse mellan kulturerna. Över 100 000 EU-medborgare deltar varje år i EU:s internationella program, som dels ökar förståelsen mellan olika kulturer, dels underlättar utnyttjandet av en av de grundläggande friheterna inom EU, nämligen friheten att bo, studera och arbeta i andra EU-länder. Les mer....


Bilreparasjoner i Sverige, kan det lønne seg?
Den svenske staten subsidierer norske bileiere med millionbeløp. Nordmenn er nemlig fritatt for moms på svenske bilverksteder. Les mer..


Artsdatabanken offentliggjør i dag en revidert offisiell rødliste for norske arter. Norsk rødliste for arter 2010, inneholder 4599 arter, hvorav 2398 er klassifisert som truet.
Les mer...

 


Her er SFTs informasjonsside om Klimagasser, Kyotoavtalen, handel med kvoter med mer.
Dessuten kan du lese hele Kyoto-avtalen ( engelsk, PDF-format).

 


Myndighetene vil merke sunn mat med Nøkkelhull
På pressekonferanse 5.februar presenterte helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad sin beslutning om å velge nøkkelhull som symbol på sunne matvarer, for å gjøre det enklere for forbrukerne å velge ....               Les mer...


Forslag om nye vernede vassdrag.
Av 81 vurderte, foreslår styringsgruppa for arbeidet med å supplere Verneplan for vassdrag, nå 63 nye vassdrag i Norge vernet.
I Nordland gjelder dette 14 vassdrag.

 

14 nye Ramsarområder utnevnt i Norge. Ramsarsekretariatet har skrevet inn 14 nye norske våtmarksområder på listen over internasjonale viktige områder.
I Nordland gjelder det Karlsøyvær, Skogvoll og Bliksvær. I Norge er det dermed ialt etablert 37 Ramsarområder.


 
Nett-aviser i NordlandLes også
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ny avis klar i Bodø 11. mars
Portrettet av Petter Dass viser feil mann?
Hurtigruten til UNESCO-vernede Vega
Lomsdal-Visten nasjonalpark
Nytt vikingesenter i Nordland
Biskop Tor B. Jørgensen mener....
Nord-Norges skøytekonge gir bort premiesamling

900 år gammelt båtvrak

Spår konflikt mellom Norge og Russland
Ordføreren bør kunne sparkes
Er det sånn byer skal bygges?
Kyoto betyr ingenting for oss
Forslag til Nasjonal Transportplan 2010..
Nasjonalpark-landsbyer og -kommuner.

-------------------------------------------------------------------------------
Ansvarlig utgiver: Asbjørn Leirvik, Trondheim. Telefon 905 26 315.
Spørsmål eller kommentarer sendes Web-ansvarlig.
NORDLANDSPORTALEN © 1999-2008.

DET SKJER

- Munch 150 års jubileum
- Amundsen Nansen 2011
- Astronomiåret 2009
- Astronomiske fenomener
- Det internasjonale polaråret
- Turmarsjer
-
-
----------------------------------------------

- Narvik kulturhus
- Rikskonsertene - Let It Roc
- Trænafestivalen 5.-7. juli
- The Groove Valley Jazzcamp
- Vikingfestival


Tips oss !


ANNONSER▼


Nordnorsk Kunstmuseumnordlandsportalen.no
NORDLANDSPORTALEN

For virksomheter og tilbud
i Nordland.
visit-nordland.com