Alarmtelefoner:

 
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113

Hovedredningssentralen, Nord-Norge

75 55 90 00
Giftinformasjonssentralen 22 59 13 00

 

Uten ansvar for mulige feil.

  

Ansvarlig utgiver: Asbjørn Leirvik, Trondheim. Telefon 72 57 00 38
Spørsmål eller kommentarer sendes Web-ansvarlig.
NORDLANDSPORTALEN © 1999-2005.