Med få unntak kjennetegnes Nordland fylke av spredt bebyggelse, som hver for seg har mindre slagkraft for den enkelte aktør i forhold til det som vil være tilfelle i større og tettere befolkede områder. Ved å samle flere mindre aktører bak en felles portal, skal imidlertid NORDLANDSPORTALEN bli interessant og slagkraftig, også ovenfor andre områder og andre aktører.

NORDLANDSPORTALEN gir Nordlands kommuner, bedrifter, organisasjoner og lag av alle slag, offentlige og private, kulturelle, kommersielle og ideelle, muligheten til å presentere seg og sitt produkt eller virksomhet gjennom en felles portal mot Internett for en helhetlig presentasjon av all virksomhet og alle tilbud i fylket.

Her kan Internettbrukere også forespørre om tjenester og varer, produkter, virksomheter og tilbud.

Presentasjon av natur, kultur og miljø skal gis en framtredende plass.

NORDLANDSPORTALEN skal på sikt være en helhetlig informasjonskanal i det daglige, for turisten og den valige innbygger, til fest og hverdag, til nytte og hygge. På startsiden er dessuten muligheten til å fokusere på / annonsere spesielle ting som er på gang, eller av spesiell viktighet.. Denne annonseringen skal kunne endres så ofte som ønskelig.

Vi kan tilby utvikling av hjemmesider, bistand ved ledelse og administrasjon, samt generelle kontortjenester.

For å gi en så god presentasjon som mulig av den enkelte aktør, har vi tatt i bruk det beste innen grafisk design, med muligheter for bruk av bilder, lyd- og filminnslag, ved utvikling av hjemmesider.

 

 

  

Ansvarlig utgiver: Asbjørn Leirvik, Trondheim. Telefon 72 57 00 38
Spørsmål eller kommentarer sendes Web-ansvarlig.
NORDLANDSPORTALEN © 1999-2005.