Nyttige websider

 

 
Helse Helsenytt
  Pasienthåndboka - oppdatert kunnskap om sykdom, behandling m.v.
  Fritt Sykehusvalg
  Lommelegen
  Doktor Online
  Folkehelsa
  Nettdoktor
  Balanselaboratoriet
  Rarelink - for sjeldne medisinske tilstander
  Handicapsiden - for handikappede og funksjonshemmede
   
Enøk  
Nett-domstolen for en rask og rimelig avvikling av prosesser i småsaker.
Aetat  
   
Fiskeridirektoratets
beredskapssentral

For krisehåndtering i kystsonen.
   
Importalen Din guide til internasjonal netthandel.
Forbruker Europa Dine rettigheter ved kjøp av varer og tjenester i Europa.

.

Uten ansvar for mulige feil.

 

  

Ansvarlig utgiver: Asbjørn Leirvik, Trondheim. Telefon 72 57 00 38
Spørsmål eller kommentarer sendes Web-ansvarlig.
NORDLANDSPORTALEN © 1999-2007.