Nyttige telefoner og websider

 

 
Fylkeskommunen 75 53 10 00
Helse- og sosialombudet i Nordland Pasientombudet 76 11 38 80
Elevombudet 75 52 76 53
Vegmeldinger, vegtrafikksentralen 175
Kirkens SOS 815 33 300
Bankenes meldingstjeneste 800 30 250
Statens informasjonstjeneste 800 30 300
Medisintelefonen, leser opp pakningsvedlegget 800 35 550
Narkotipstelefonen 800 31 212
   
Regjeringen, telefoner og epostadresser
 
Stortinget, telefoner og epostadresser  
Stortinget, alt om  

 

Uten ansvar for mulige feil.

 

  

Ansvarlig utgiver: Asbjørn Leirvik, Trondheim. Telefon 72 57 00 38
Spørsmål eller kommentarer sendes Web-ansvarlig.
NORDLANDSPORTALEN © 1999-2007.