Herøy bygdesamling.

Bygningene.

 

 

 

 


Alle bilder: August 2002.

Copyright Nordlandsportalen.

 

 

 

     
 
Borgstua 1850.   Borgstua 1850.

 

 
Prestegården
 
Brygga 1870

 

 
Flæsbua 1780.   Fjøs 1890.

 

 
Kjeller 1950.   Stabbur 1715.

 

 
  

Ansvarlig utgiver: Asbjørn Leirvik, Trondheim. Telefon 72 57 00 38
Spørsmål eller kommentarer sendes Web-ansvarlig.
NORDLANDSPORTALEN © 1999-2002