FAKTA

TELEFONER HISTORIE NÆRINGSLIV
HANDEL
SEVERDIGHETER GJESTEHAVNER OVERNATTING
SPISESTEDER

 

 

INFORMASJON OM HERØY KOMMUNE.

Herøy har vært egen kommune siden 1862.
Kommunen grenser i sør til Vega, i øst til Alstahaug og i nord til Dønna.


KOMMUNEFAKTA.Adresse: 8850 Herøy
Telefon: 75 06 81 00
Areal: Ca. 64 kvkm
Innbyggere: Ca. 1800
Kommunesenter: Silvalen.


Silvalen

Brygga

Herøy kommune ligger midt på Ytre Helgeland og består av øyer, holmer og skjær som tilsammen utgjør ca. 64 kvkm.
Arkeologiske funn viser at folk har levd og virket i øyriket Herøy siden yngre jernalder. Naturlig nok er her ikke registrert funn fra tidligere tidsepoker, fordi store deler av Herøy da lå under vann.
Høyeste punkt er Varøya ved Øksningan og ligger 119 m.o.h. Storparten av øyene tilhører strandflaten og ligger få meter over havnivå.

Storparten av Herøyfjerdingene er bosatt på de største øyene, Nord-Herøy, Sør-Herøy, Tenna, Øksningan, Seløy og Staulen, som idag er sammenbundet med bruer.
Nord-Herøy
er den største øya i kommunen.
Her finnes tre ferskvann: Salvatnet, Vikvatnet og Storvatnet som er blant de mest betydningsfulle ornitologiske våtmarksområder på Helgelandskysten.
Ved sørenden av Storvatnet er det opparbeidet badeplass, og her kan du overnatte i gamme som leies ut av Oppvekst- og Kulturetaten.
På Nord-Herøy gård ble dikterpresten Petter Dass født i 1647.

Storvatnet på Nord-Herøy

Sør-Herøy.
På Sør-Herøy ligger Herøy kirke (Helgelandskatedralen), som er ei steinkirke fra 1100-tallet.
Ved prestegården ligger Herøy Bygdesamling, som representerer en unik mengde gjenstander som er med på å beskrive kystkulturen i Nord-Norge.
Like i nærheten finner du Herøy sentralskole og Herøyhallen.

Fagervika på Sør-Herøy


Tenna/Brasøy-Prestøy/Husvær/Sandvær.
På Tenna finnes lange, spennende fjærer med bade- og fiskemuligheter.
Sørkretsene Brasøy-Prestøy, Husvær og Sandvær har fiskemottak, forretninger og gode havnemuligheter for småbåter.


 


ØksninganStaulen

Øksningan/Staulen/Seløy.
Ca. 3 km fra Engan langs Rv. 828, går veg til Øksningan, Staulen og Seløy.
Øksningan byr på rike naturopplevelser. Fra Øksningsfjellene kan en se utover flere kirkesogn.
Kjente fjell som Syv Søstre, Dønnamannen, Lovund, Træna m.fl. kommer til sin rett herfra.

Spennende fjærer i sund og viker ligger vel til rette for nærmere utforskning.
Staulen ligger vest for Dønnas sørspiss. Her går det bru over til Dønna.
Vest for Staulen ligger Seløy hvor det er god havn, fiskemottak, forretninger.

Hjartøy er et yndet utfartsområde med kulturminner fra ei førsentralisert tid og med oppmerket kultursti forbi fem gravrøyser fra vikingetiden.
I Hjartøybukta finnes god havn med ankringsmuligheter.

Gåsvær er et fraflyttet fiskevær.

Avstand til Sandnessjøen ca. 15. km.
Reisetid fra/til Sandnessjøen: ca. 45 min. med ferge fra Engan (Herøy), ca. 25 min. fra Bjørn (Dønna), ca. 15 min. med hurtigbåt fra Engan.

Fra Engan går Rv. 828 til kommunesenteret og videre til Sør-Herøy.


Hurtigbåt i Tennsundet
Fra sørenden av Tenna, Tennvalen, er det hurtigbåtforbindelse til Brasøy-Prestøy, Husvær, Sandvær, Vega og Sandnessjøen.

 

 


VIKTIGE TELEFONER.

AMBULANSE.

Ambulanse/medisinsk nødtelefon 113
Dønna 75 05 53 64
Legeskyssbåten "Herøygutten" 948 14 587 eller 948 91 500.

SYKEHUS.

Sandnessjøen Sykehus 75 06 51 00.

LEGE.

Herøy 75 06 80 50.

TANNLEGE.

Herøy 75 05 81 03.

BRANN.

Brannmelding 110.

POLITI.

Nødtelefon 112
Herøy 02800.

SJØREDNING.

Seløy Undervannservice A/S, Seløy, 75 05 97 50 el. 948 93 447.

POST.

8851 Herøy (Ellen Albrigtsen kiosk) tlf. 75 05 83 22.
8852 Herøy ( ICA - Sparmat) tlf. 75 05 81 02.
8842 Brasøy (Brasøy Handelssamvirke) tlf. 75 05 96 00.
8844 Sandvær (Sandvær Handel) tlf. 75 05 99 50.

BIBLIOTEK.

Silvalen, Herøy, 75 05 82 94.

DROSJE.

975 17 345

TURISTINFORMASJON

75 05 81 10.

 

 


HISTORISKE FAKTA.

Funn viser at Herøy har vært bebodd i minst 1000 år.
Områder ble tatt i bruk av jakt- og veidefolk som så muligheter for å høste av de rike fiske- og dyreforekomstene her ute.
Etter hvert ble veidefolket bofast, og allerede i tidlig middelalder var det fast bosetning på de store sentrale øyene.

I middelalderen lå mange gårder under domkapitlet i Trondheim.
Alt fra før år 1500 hadde fiskerbonden sine fiskerbuer ute i yttergrensene av området. Buene ble brukt til losji under fiske.
Fra midten av 1800-tallet kom storsilda inn til Helgelandskysten på sin gytevandring.
Bolighus, brygger og salteri ble bygget på de ytterste øyene.
Fram mot år 1900 ble fisket i hovedsak drevet i kombinasjon med jordbruk.

 
Fra det historiske Sandsundvær

 

 

 


NÆRINGSLIV.

Fiskeriene utgjør fortsatt hovednæringa i Herøy.

Fisket er sterkt mekanisert og blir drevet langs hele kysten nordover med moderne sjarker og fiskeskøyter fra 30 - 90 fot.
Torskefiskeriene betyr mest for næringa, men fisket etter sei, hyse, brosme og kveite er viktig for de minste båtene.

Fra begynnelsen av 1970-årene har Herøy vært en foregangskommune når det gjelder havbruk og lakseoppdrett. På det meste var det 22 lakseanlegg i drift.
Ellers har kommunen rekefabrikker, servicebedrifter for fiske- og havbruk, flere små mekaniske verksteder med slipp og tjenesteytende næringer som handel, turisme, kommunikasjon samt statlig og kommunal virksomhet.


 


HANDEL - dagligvarer mm.

SELØY.

Coop Seløy.
Telefon 75 05 91 14.
Dagligvarer.


NORD-HERØY

Sigurd Dahl
Telefon 75 05 80 86
Dagligvarer, bensin, diesel, olje, propan,
vann og luftfylling.

SØR-HERØY

Coop Prix Herøy
Telefon 75 05 80 01
Dagligvarer, bensin, diesel og luftfylling.

TENNA

ICA - Sparmat
Telefon 75 05 81 02
Dagligvarer, Rikstoto, post, vannfylling
flytebrygge.

BRASØY.

Prestøy Snarkjøp
Telefon 75 05 86 06
Dagligvarer.

Brasøy Handelssamvirke
Telefon 75 05 96 00
Daglivarer, bensin og diesel, post.

Husvær Handel
Telefon 75 05 97 85
Dagligvarer.

SANDVÆR.

Sandvær Handel.
Telefon 75 05 99 50
Dagligvarer, post.

 


SEVERDIGHETER.

I Herøy kommune har vi flere severdigheter som vi er stolte av, og som vi liker at besøkende skal få se:

Herøy kirke (Helgelandskatedralen) er en stenkirke hvor den eldste delen har et romansk preg og er bygget i klebersten i siste halvdel av 1100-tallet. Kirken er den eneste nord for Trondheim med apsis 1) . Inne i koret er det synlig seks signingskors oppe på veggene. Altertavlen og prekestolen er fra 1760-årene.
Nord-Herøy gård ble dikterpresten Petter Dass født i 1647. Like ved gården er det reist en minnestein over Petter Dass.
Gården var i gammel tid tingsted og sete for fogden.
Herøy bygdesamling ligger ved Herøy prestegård. Samlingen representerer en unik mengde gjenstander som er med å beskrive kystkulturen i Nord-Norge.
Hjartøy er et populært friluftsområde med kulturminner fra ei førsentralisert tid.

1) apsis=halvrundt, nisjeformet utbygg, vanlig dekt av en halvkuppel, særl. bak hovedaltret i kirke. GYLDENDALS FREMMEDORDBOK.

Herøy kommune er ellers en naturopplevelse i seg selv. Et rikt plante- og fugleliv kan fortsatt studeres i et naturlig miljø.

Her finner du flere bilder fra Herøy.

 

 


GJESTEHAVN OG UTHAVNER
.

Silvalen - Herøyholmen.
i sentrum (Silvalen - Herøyholmen) er utlagt flytebrygger som tilbud til båttrafikkerende (turister og andre).
Det er ikke utbygd servicetilbud knyttet til disse, men i etablerte bedrifter i sentrum finnes nødvendig servicetilbud.
Nærhet til Herøy bygdemuseum, Helgelandskatedralen m.m.

Gåsvær.
Fin havn med ankringsmuligheter. Kort vei til fiskeplasser.

Husvær.
Havn med ankringsmuligheter.
Servicetilbud i etablerte bedrifter.

Brasøy.
God havn med ankringsmuligheter.
Servicetilbud i etablerte bedrifter.
Begrenset gjennomgangstrafikk.

Seløy.


Seløy har god havn med ankringsmuligheter.
Servicetilbud i etablerte bedrifter.

 

Hjartøy.
Naturlig god havn i Hjartøybukta. Trang innseiling. Fine ankringsmuligherer.
Friluftsområde med kulturminner fra ei førsentralisert tid.

 

VELKOMMEN TIL HERØY!

 

 

 

  

Ansvarlig utgiver: Asbjørn Leirvik, Trondheim. Telefon 72 57 00 38
Spørsmål eller kommentarer sendes Web-ansvarlig.
NORDLANDSPORTALEN © 1999-2008.