L

FISKE ETTER LAKS, SJØ-ØRRET OG SJØ-RØYE.

GODE ELVER OG VASSDRAG I NORDLAND.

Tips oss om elver, kontaktpersoner/telefoner, hjemmesider mv.

Kommune

Elv/vassdrag

Kontakt

Andøy Buksnes-vassdraget  
  Gårdselv-vassdraget  
  Nøss-vassdraget  
  Roksdal-vassdraget  
  Stave-vassdraget  
  Steins-vassdraget  
  Storelva  
  Åseelva  
Ballangen Forsåvassdraget  
  Kjeldeelva  
Beiarn Beiarelva  
Bindal Eideelva  
  Urvollvassdraget  
  Åbjøra  
Bjerkvik Elvegårdselva  
Bodø Børelvvassdraget  
  Fjæreelva  
  Futelva  
  Hopselva  
  Valneselva  
Brønnøy Lomselva  
  Sausvassdraget  
Ryggedalsvassdraget  
Evenes Bogenvassdraget  
  Laksåa  
  Tårstadvassdraget  
Fauske Lakselva  
Gildeskål Skromma  
  Sunnfjordelva  
Hadsel Falkfjordvassdraget  
  Fiskebølvassdraget  
  Flatsetvassdraget  
  Vikvassdraget  
Hamarøy Sagelva  
  Sagpollvassdraget  
  Varpavassdraget  
Hemnes Røssåga  
Leirfjord Leirelva  
Lurøy Brattlandvassdraget  
  Silavassdraget  
Lødingen Heggedalselva  
  Lakselva  
  Saltvatnvassdraget  
  Sneiselva  
Meløy Reipåa  
  Spildra  
Narvik Skjoma  
Rana Flostrandvassdraget  
  Ranelva  
Rødøy Gjervaelva  
Saltdal Botnvassdraget  
  Saltdalselva  
Sortland Frøskelandvassdraget  
  Kjerringnesvassdraget  
  Osvollvassdraget  
  Rognøyvassdraget  
  Vikelva  
Steigen Hopvassdraget  
  Lommervassdraget  
  Marhaugelva  
Sømna Bonnåga  
  Grøttemvassdraget  
  Kobbelva  
  Laksåa  
Tjeldsund Kongsvikelva  
Tysfjord Hellemoelva  
  Muskenelva  
Vefsn Drevja  
  Fusta  
  Vefsna  
Vega Færsetvassdraget  
Vågan Vaterfjordvassdraget  
  Vestpollvassdraget  
Øksnes Alsvågvassdraget  
  Nordsandvassdraget.  

 

 
  

Ansvarlig utgiver: Asbjørn Leirvik, Trondheim. Telefon 72 57 00 38
Spørsmål eller kommentarer sendes Web-ansvarlig.
NORDLANDSPORTALEN © 1999-2002