Majavatn Hotell           

              - kafeteria
              - rom
              - restaurant/bar
              - selskapslokaler

Sentralt beliggende ved E6, 10 mil fra Grong og Mosjøen.    

Majavatn Hotell
8680 Trofors
Telefon 75 18 08 00
Telefaks 75 18 08 01
epost: majavatn@online.no

 
 
 
 
Majaklumpen
Resepsjon
Kafeteria/spisesal


Outsourcing, IT outsourcing, and Offshore Outsource Company.
Outsourcing
  

Ansvarlig utgiver: Asbjørn Leirvik, Trondheim. Telefon 72 57 00 38
Spørsmål eller kommentarer sendes Web-ansvarlig.
NORDLANDSPORTALEN © 1999-2008.